Blog door Emtio

Informatie over ICT-sourcing en management

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, projecten en samenwerkingen op het gebied van ICT-sourcing en management. Altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe artikelen? Schrijf je in voor Emtio Update.

Dunea

Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wilde Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrengen. Joop Schuilenburg van Emtio is door Dunea ingehuurd als projectleider aanbesteding ERP.

HVC

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie en implementatie nieuw financieel systeem'.

ODH

ODH en Emtio werken samen op basis van knipkaartconstructie

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is met Emtio een knipkaartconstructie aangegaan voor de levering van adviesdiensten op ad hoc basis.

BiSC

Emtio is een samenwerkingsverband aangegaan met BiSC

Emtio is een samenwerkingsverband aangegaan met BiSC. BiSC is de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) in Utrecht (op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening).

Maatwerk

Kostenbeheersing maatwerksoftware: welke maatregelen zijn mogelijk?

Hoe zorg je er als afnemer voor dat de leverancier geen carte blanche heeft bij het bepalen van de prijs voor het maatwerk?

Syntrophos

Europese aanbesteding ICT-hardware en generieke software voor Syntrophos

Het shared service centrum Syntrophos, voor de deelnemende gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne, heeft Emtio opdracht verstrekt om een Europese aanbesteding voor de aankoop van ICT-hardware en generieke software te begeleiden.

Collusie

Inschrijvingen op aanbestedingen door verbonden ondernemingen

Als gevolg van overnames en fusies en dergelijke kunnen verhoudingen binnen een markt op elk moment veranderen. Voor aanbestedende diensten is het lastig om hiermee om te gaan, mede omdat deze wijzigingen voor hen onvoorzien kunnen zijn.

AGConnect

Publicatie AGConnect: Aanleg glasvezel stagneert

Onlangs berichtte de NOS dat de aanleg van glasvezel in Nederland stagneert. Patrick Pirson van Emtio schreef er een blog over die is gepubliceerd op het IT-kennisplatform AGConnect.

Gemeente Berkelland

Rianne Bos behaalt diploma Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht

Rianne Bos, senior adviseur binnen Emtio, heeft het diploma ‘Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht’ behaald.

Gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland kiest voor Emtio

Nadat gemeente Berkelland via de website van Emtio een kennismakingsgesprek arrangeerde is Emtio gevraagd een complexe Europese aanbesteding te begeleiden.

Gemeente Lochem

Emtio begeleidt Europese aanbesteding bij Gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie en vervolgens op te treden als procesbegeleider bij de Europese aanbesteding.

Patrick Pirson

Patrick Pirson treedt in dienst bij Emtio

Per 1 april 2017 is Emtio versterkt met de komst van Patrick Pirson. Patrick is zowel (aanbestedings- en ICT-) jurist (mr.) als informaticus (drs.) en is een waardevolle versterking voor Emtio.

Eerdere blogs:

06-03-2017: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid huurt Emtio in als inkoopprojectleider

12-01-2017: Emtio begeleidt aanbesteding VTH-applicatie Provincie Limburg

30-11-2016: Woningcorporaties ondertekenen door Emtio opgesteld SWEMP-convenant

08-06-2016: Inkoopprocedures: een Programma van Eisen vs. de markt

31-03-2016: SLA opstellen: vanuit de opdrachtgever of vanuit de leverancier?

10-02-2016: ERP aanbestedingen: 10 overwegingen voor je begint

16-12-2015: Emtio kijkt terug op een spannend jaar

11-11-2015: Emtio onderzoekt conformiteit Amerikaanse cloudaanbieders met Nederlandse privacy-wetgeving

26-10-2015: Waarom zitten gemeenten in de tang van de softwareleverancier?

05-10-2015: Het aanbesteden van IT-raamovereenkomsten kan veel goedkoper

28-05-2015: Controversiële spionagewetgeving in de VS en Frankrijk laait privacy discussie op

28-04-2015: Inbesteden bij de centrale overheid

13-04-2015: Bescherming persoonsgegevens in het basisonderwijs

13-04-2015: Woningcorporaties moeten per 1 juli 2015 Europees aanbesteden