Blog door Emtio

Informatie over ICT-sourcing en management

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, projecten en samenwerkingen op het gebied van ICT-sourcing en management. Altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe artikelen? Schrijf je in voor Emtio Update.

Gemeente Berkelland

Rianne Bos behaalt diploma Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht

Rianne Bos, senior adviseur binnen Emtio, heeft het diploma ‘Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht’ behaald.

Gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland kiest voor Emtio

Nadat gemeente Berkelland via de website van Emtio een kennismakingsgesprek arrangeerde is Emtio gevraagd een complexe Europese aanbesteding te begeleiden.

Gemeente Lochem

Emtio begeleidt Europese aanbesteding bij Gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie en vervolgens op te treden als procesbegeleider bij de Europese aanbesteding.

Patrick Pirson

Patrick Pirson treedt in dienst bij Emtio

Per 1 april 2017 is Emtio versterkt met de komst van Patrick Pirson. Patrick is zowel (aanbestedings- en ICT-) jurist (mr.) als informaticus (drs.) en is een waardevolle versterking voor Emtio.

Provincie Limburg

Veiligheidsregio Zuid-holland Zuid huurt Emtio in als inkoopprojectleider

Emtio is door de Veiligheidsregio Zuid-holland Zuid (VRZHZ) ingehuurd als inkoopprojectleider voor de uitbesteding van het beheer op de centrale ICT-infrastructuur. Hierbij is het de bedoeling dat een groot deel van de centrale ICT-infrastructuur, die op dit moment in eigen beheer is, als een beheerde dienst van een marktpartij zal worden afgenomen.

Provincie Limburg

Emtio begeleidt aanbesteding VTH-applicatie Provincie Limburg

Emtio is door de Provincie Limburg ingehuurd om een omvangrijke en complexe Europese aanbesteding te begeleiden voor de selectie, implementatie en het beheer van een VTH-applicatie. VTH staat Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

SWEMP

Woningcorporaties ondertekenen door Emtio opgesteld SWEMP-convenant

Medio november hebben vijf woningcorporaties het door Emtio opgestelde ‘SWEMP-convenant’ ondertekend. Dit is een convenant met betrekking tot samenwerking op het terrein van IT inkoop, contractmanagement, leveranciersmanagement en ICT-beleid.

HVC Groep

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie en implementatie nieuw financieel systeem'.

Emtio

Inkoopprocedures: een Programma van Eisen vs. de markt

Emtio past bij de uitvoering van ICT-inkooptrajecten in de afgelopen twee jaar steeds minder de alom bekende methode via een 'Programma van Eisen' (PvE) toe. In dit artikel lichten we toe waarom.

Emtio

SLA opstellen: vanuit de opdrachtgever of vanuit de leverancier?

Meestal stellen we de SLA op vanuit de positie van de opdrachtgever, omdat zij ons nu eenmaal inhuren. Je kunt je echter afvragen vanuit welke positie een service level agreement nu het beste kan worden opgesteld. Vanuit de opdrachtgever, vanuit de leverancier of toch vanuit een onafhankelijke partij?

Dunea

Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrengen. Joop Schuilenburg van Emtio is door Dunea ingehuurd als projectleider aanbesteding ERP.

ERP aanbesteding

ERP aanbestedingen: 10 overwegingen voor je begint

Inkoop van ERP-systemen wordt als complex ervaren en dat is het ook. Alvorens tot aanschaf over te gaan moet er bij vele inkoop-technische aspecten worden stilgestaan. 

Eerdere blogs:

16-12-2015: Emtio kijkt terug op een spannend jaar

11-11-2015: Emtio onderzoekt conformiteit Amerikaanse cloudaanbieders met Nederlandse privacy-wetgeving

26-10-2015: Waarom zitten gemeenten in de tang van de softwareleverancier?

05-10-2015: Het aanbesteden van IT-raamovereenkomsten kan veel goedkoper

28-05-2015: Controversiële spionagewetgeving in de VS en Frankrijk laait privacy discussie op

28-04-2015: Inbesteden bij de centrale overheid

13-04-2015: Bescherming persoonsgegevens in het basisonderwijs

13-04-2015: Woningcorporaties moeten per 1 juli 2015 Europees aanbesteden