Blog door Emtio

ICT-adviseur
Ontwikkelingen
van Emtio

Emtio begeleidt aanbesteding VTH-applicatie Provincie Limburg

12 januari 2017, door Joop Schuilenburg

Emtio is door de Provincie Limburg ingehuurd om een omvangrijke en complexe Europese aanbesteding te begeleiden voor de selectie, implementatie en het beheer van een VTH-applicatie. VTH staat voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

Provincie Limburg

De Provincie Limburg wil samen met een groot aantal gemeenten in Noord- en Zuid-Limburg, de Regionale Uitvoeringsdiensten en hun ketenpartners een eenduidige informatievoorziening creëren. Hiermee willen zij hun taken op het gebied van VTH en advisering efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.

De aanbesteding wordt via een mededingingsprocedure met onderhandelingen uitgevoerd en zal naar verwachting in maart worden aangekondigd via TenderNed.

 

Emtio

Meer informatie? Neem contact op met IT adviesbureau Emtio.

Meer weten? Neem contact op