Blog door Emtio

ICT-adviseur
Ontwikkelingen
van Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

23 november 2016, door Joop Schuilenburg

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie en implementatie nieuw financieel systeem'.

HVC Groep

HVC is een toonaangevend duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. 46 gemeenten en zes waterschappen zijn aandeelhouder van HVC. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC energie die wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Ook ondersteunt HVC bij maatregelen om lokaal te verduurzamen.

HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland. Het restafval van twaalf procent van de inwoners van Nederland, ofwel bijna één miljoen huishoudens, wordt door HVC verwerkt. Energie (warmte, elektriciteit en gas) halen ze uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie.

 

Veranderde bedrijfsactiviteiten

Sinds de implementatie van het huidige financiële systeem zijn de bedrijfsactiviteiten van HVC veranderd. Van een huisvuilafvalverwerker naar een onderneming die verantwoordelijk is voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie en levert dit aan diverse partijen.

 

Vernieuwing financiële systeem

Als gevolg van de veranderde bedrijfsactiviteiten van HVC is vernieuwing van het financiële systeem noodzakelijk. Financiële stabiliteit, risicobeheersing en ‘operational excellence’ zijn belangrijke doelstellingen voor de komende jaren. Het verbeteren van kostprijscalculaties en beter inzicht in het rendement van investeringen dragen bij aan deze doelstellingen.

 

Europese aanbesteding

HVC heeft daarom besloten hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure uit te voeren. Joop Schuilenburg werd door HVC benaderd voor een kennismaking en een gesprek over de aanbestedingsstrategie. Dit leidde tot het verzoek een offerte in te dienen. De opdracht is in oktober 2016 aan Emtio gegund.

Er zal een Europese aanbesteding worden doorlopen waarbij volledig functioneel behoefte wordt gesteld en waarbij veel contactmomenten met leveranciers worden gecreëerd. Er wordt geen programma van eisen opgesteld. De aanbesteding wordt via de nieuwe 'mededingingsprocedure met onderhandeling' uitgevoerd.

De aanbesteding is inmiddels via www.tenderned.nl gepubliceerd (met referentie 119888). Emtio draagt zorg voor de procesbegeleiding:

  • het opstellen van alle aanbestedingsdocumenten,
  • het opstellen van conceptcontracten,
  • procedurele begeleiding,
  • interviews voorbereiden,
  • dialoogsessies,
  • communicatie met marktpartijen, en
  • het voorbereiden van interne besluitvorming.

De aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting eind april 2017 afgerond.

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio.

Meer weten? Neem contact op