Het werkgebied van Emtio

De juiste ondersteuning voor bedrijven, instellingen en organisaties

Emtio heeft al veel klanten ondersteund bij het uitvoeren van - vaak complexe - inkoop- en sourcingstrajecten. Deze trajecten worden zowel onderhands als via Europese aanbestedingen uitgevoerd. Bekijk ook onze klantcases.

Veiligheidsregio's

Veiligheidsregio Kennemerland

Joop Schuilenburg is door Veiligheidsregio Kennemerland ingehuurd om twee Europese aanbestedingen te begeleiden. De eerste aanbesteding betreft informatievoorziening en is verdeeld in vijf percelen:

 1. Selectie en implementatie van een GEO-datawarehouse;
 2. Planvorming en risicobeheersing;
 3. Navigatie;
 4. Gedetailleerd tekenen;
 5. Nieuwe ontwikkelingen.

De percelen worden verschillend in tijd gegund en om die reden is gekozen voor de inrichting van een 'dynamisch aankoop systeem' als aanbestedingsvorm. Gedurende een periode tot medio/eind 2016 worden de percelen gegund. Perceel 1 is inmiddels aan Nieuwland/Crotec gegund via de aanpak van 'prestatie-inkoop'. Perceel 3 is in voorbereiding wordt gedurende het eerste halfjaar van 2015 gegund. De tweede aanbesteding is in april 2015 afgerond en betreft de gefaseerde uitbesteding van de ICT-beheertaken. Ook deze aanbesteding is door middel van 'prestatie-inkoop' uitgevoerd en inmiddels afgerond met een gunning aan PeopleWare/Duvak.

 

Brabant-Noord

Ook voor Brabant-Noord verzorgden we de nationale aanbesteding. Dit was een uitvoering van de aanbesteding voor de (verdere) ontwikkeling en implementatie van een Digitale Bereikbaarheidskaart. De opdracht is succesvol afgerond met gunning aan Falck.

Midden en West-Brabant

Voor Midden en West-Brabant is via een Europese aanbesteding een pakkerselectie uitgevoerd voor een Digitale Bereikbaarheidskaart gecombineerd met een Automatisch Voertuiglocatie- en Navigatiesysteem. De opdracht is via de aanpak van 'prestatie-inkoop' uitgevoerd en succesvol afgerond met gunning aan MSA Nederland.

 

Zorgsector

Rijnland Zorggroep

Bij Rijnland Zorggroep heeft Emtio de contractuele en commerciële onderhandelingen verzorgd voor de aanschaf van het elektronisch patiëntendossier (EPD, McKesson). Daarnaast hebben we een inkoopprocedure begeleid voor de aanschaf en implementatie van een PDMS (Philips).
 

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)

Voor ZRTI verzorgden we, samen met M&I/Partners, de begeleiding van een EPD-offertetraject.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW)

In samenwerking met M&I/Partners hebben we voor JGZ ZHW een
Europese aanbesteding gedaan, waarbij de standaard ICT-dienstverlening volledig is uitbesteed. Hierbij is de complete procedurele begeleiding uitgevoerd en zijn alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld (programma van eisen, samenwerkingsovereenkomst en SLA).

 

Zaans Medisch Centrum

Samen met M&I/Partners heeft Emtio een request for information (RFI) begeleid bij Zaans Medisch Centrum. Doel was om de standaard ICT-dienstverlening en helpdeskdienstverlening volledig te outsourcen. Hierbij was ook sprake van het overnemen van personeel (ongeveer 20 man).

Hoger onderwijs

Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit

Binnen het hoger onderwijs voert Emtio al jarenlang opdrachten uit. Voor deze klanten zijn onder meer Europese aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van:

 • personeelsinformatiesystemen en salarisverwerking
 • opslag- en back-upvoorzieningen
 • actieve netwerkcomponenten
 • ontwikkeling en bouw van websites
 • digitale assessments
 • computers en mobiele apparaten
 • multifunctionals
 • digitale toetsomgeving
 • roostersoftware

Hierbij organiseerde Emtio steeds een inkoopprojectteam en werden alle aanbestedingsdocumenten opgesteld (programma's van eisen en wensen, gunningsmodel, offertemodel, contracten en SLA's). Alle aanbestedingen zijn procedureel begeleid.

 

SURFmarket

Emtio s ook actief bij SURFmarket. We zijn de geestelijke vader van het bij SURFmarket-gehanteerde dynamische aankoopsysteem (DAS), waardoor alle instellingen van hoger onderwijs standaardsoftware en clouddiensten kunnen aankopen. Ook brengen we juridische expertise in op het terrein van privacywetgeving en inbestedingsrelaties.

Overheidsinstanties

Lokale overheid

Emtio levert juridisch advies aan gemeenten over diverse vormen van samenwerking (zoals shared service centra) en stelt daar de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke overeenkomsten voor op.

Daarnaast hebben de (ICT-)adviseurs van Emtio gemeentes als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Maarssen, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Delft ondersteund bij diverse Europese aanbestedingen op het terrein van midoffices (e-diensten), HRM-pakketselecties, salarisverwerking, financiële pakketselecties en glasvezeltrajecten. In 2014 is Emtio een meerjarige samenwerking aangegaan met DOWR (Deventer, Olst Wijhe en Raalte) om meerdere complexe IT inkoop trajecten te begeleiden.

Centrale overheid

Bij diverse departementen en onderdelen van centrale overheidsinstanties hebben onze adviseurs Europese aanbestedingen begeleid. Het ging daarbij bijvoorbeeld om:

 • wereldwijde communicatievoorzieningen (MinBuZa)
 • server- en storage-infrastructuur (MinFin)
 • (ontwikkel-)tooling (Belastingdienst)
 • ERP-pakketselectie en implementatie (MinDef)
 • hosting (BZK en Rijksweb)
 • Elektronisch Patiëntendossier (EPD; voor Dienst Justitiële Inrichtingen)

Ook hebben we bij deze organisaties over vele aanbestedings- en contracteringsvraagstukken geadviseerd. Eind 2011 heeft Emtio een raamovereenkomst met Logius gesloten voor de levering van inkoopexpertise.

Omgevingsdiensten

Omgevingsdienst Groningen en Drenthe

Emtio is werkzaam voor verschillende omgevingsdiensten, zoals de Omgevingsdienst Groningen (OGD) en Omgevingsdienst Drenthe (RUD). Deze partijen hebben vorig jaar gezamenlijk een Europese aanbesteding uitgevoerd voor de selectie van een Leefomgevingssysteem (LOS). 

We streven hierbij naar kwaliteitsverbetering, verhoogde efficiëntie, samenwerking in de regio, innovatie in aanpak en organisatie en een transparante bedrijfsvoering. Er wordt zoveel als mogelijk gekozen voor dezelfde inrichting en oplossing, en er wordt zoveel als mogelijk samengewerkt door de beheerorganisaties.

 

Omgevingsdienst Haaglanden

Emtio is in maart 2016 ingehuurd door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voor het begeleiden van een Europese aanbesteding voor de selectie, implementatie en het beheer van een Document en Records Management Systeem (DMS/RMA). De aanbesteding werd via een 'niet openbare' aanbestedingsprocedure uitgevoerd en is in juli van 2016 afgerond.

Emtio heeft zorg gedragen voor de redactie van alle benodigde aanbestedingsdocumenten, waaronder een selectieleidraad, een beschrijvend document en de benodigde contractstukken. De aanbesteding is procedureel uitgevoerd via TenderNed.

Overige klanten

Naast de overheid, onderwijsinstanties en omgevingsdiensten zijn/waren we actief bij diverse andere opdrachtgevers, zoals:

 • Havenbedrijf Rotterdam (breedband in de haven)
 • Biblioservice Gelderland (invoering nationale bibliotheekkaart)
 • Zorginstelling Pieter van Foreest (ERP)
 • EZDA (Stichting Elektronisch Zorgdossier Amsterdam)
 • Zuidzorg
 • Jeugdgezondheidszorg Zoetermeer
 • CACI
 • APS IT-diensten
 • STMR (Stichting Thuiszorg Midden Rivierenland)
 • Drinkwaterbedrijf Dunea
 • Afvalinzamelaar HVC
 • Woningcorporaties

Wordt u onze nieuwe klant?